G.V. T.H.O.R.- Zwaluwen Zevenaar

Nieuwsbrief Februari 2016

Nieuwsbrief voor leden, ouders, verzorgers en belangstellenden van Gymnastiekvereniging T.H.O.R.-Zwaluwen

Sponsor bedankt!

Op verschillende manieren hebben wij inmiddels gebruik mogen maken van sponsoren. Zo hebben wij u eerder al kunnen melden dat we voor de kleding en tassen van de selectiegroep sponsoring hebben kunnen inzetten door de sponsoring van Café Bar Gezellig en Imperium pay-rolling, detachering & uitzendorganisatie.

De afgelopen weken hebben een aantal bestuursleden gesprekken gehad met de firma Greuters.

Zij willen er voor zorgen dat de jongens hun vaardigheden op het moeilijke onderdeel voltigeren kunnen verbeteren. Zo is de aan slijtage onderhevige ‘paddestoel’ volledig door de firma Greuters opgeknapt en ziet er weer als nieuw uit. Tevens zijn er twee nieuwe voltige-emmers door de firma Greuters gesponsord. Als klap op de vuurpijl sponsort de firma Greuters de aanschaf van een voltigeerbank voor de jongensselectie.

Onze dank is groot!

 

 

Aan onze leden willen wij vragen om ook onze sponsoren op hun beurt ook niet te vergeten!

 

                    

 

 

Hek valkuil geplaats in gymzaal ‘de Brug’.

De valkuil in ‘de Brug’ is eigendom van de vereniging. Zoals u wellicht weet zijn er in het verleden veel problemen geweest door vernielingen, kapotte matten en een snelle vervuiling van de valkuil in “de Brug”. Aangezien onze valkuil niet afgesloten is, kunnen ook de scholen er gebruik van maken tijdens hun gymlessen. Door dit intensievere gebruik ontstaan er sneller problemen.

Het afgelopen jaar zijn er meerdere gesprekken geweest met de gemeente om tot een oplossing te komen voor dit probleem in de valkuil. Er is nu een hek geplaatst en deze is betaald door de gemeente. Wij hopen dat hierdoor de problemen opgelost zijn. Alleen de trainsters van onze vereniging hebben een sleutel van het hek.

 

Vacature secretariaat nog niet ingevuld.

 

Na een aantal jaren bestuurslid te zijn geweest, zal Anne-Marie de Winkel tijdens de jaarvergadering in 2016 stoppen met het invullen van de functie secretariaat van het bestuur. Wij zijn daarom naarstig op zoek naar iemand die deze onmisbare functie kan overnemen. De eerste periode zal Anne-Marie u kunnen inwerken. De taken zijn onder andere:

ü  Notulen maken van de bestuursvergaderingen (vergaderen om de 6 weken)

ü  Contacten onderhouden met externe partijen zoals de KNGU

ü  Contactpersoon of eerste aanspreekpunt zijn voor externe partijen

ü  In samenwerking met het secretariaat van de leiding de vereniging ondersteunen

Mocht u interesse hebben in deze functie of meer inlichtingen willen, dan kunt u zich richten tot het secretariaat TC: Astrid Hansen, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Sjors Sportief, inschrijvingen zijn gestart.

Net als vorig jaar zijn wij als vereniging weer ingestapt in het sportstimuleringsprogramma Sjors Sportief. Met dit programma hebben alle basisschoolkinderen uit Zevenaar de mogelijkheid om verschillende sporten uit te proberen. De cursussen die wij als vereniging aanbieden zijn: kleutergym, meisjesturnen en jongensturnen.

Inmiddels zijn er al veel aanmeldingen binnen, waar wij natuurlijk heel blij mee zijn. De kinderen zullen verwelkomd worden in de reguliere lessen. De lessen en begeleiding worden hier op aangepast. De eerste lessen zullen in de week van 28 februari plaatsvinden.

We wensen alle kinderen die hieraan meedoen heel veel plezier tijdens de lessen en hopen veel nieuwe leden te mogen verwelkomen.

 

Casper van Maanen oliebollentoernooi wederom groot succes.

Onder leiding van Riet van Maanen was het op maandag 28 december j.l. weer sportief raak tijdens het jaarlijks terugkerende “Casper van Maanen Oliebollen/Volleybaltoernooi”. Jarenlang is het toernooi georganiseerd door Casper van Maanen, de helaas overleden echtgenoot van Riet. Vandaar dat het toernooi zijn naam draagt. Van 19.00 uur tot ver na 22.00 uur werd er weer op het scherps van de snede, maar uiterst sportief, gestreden in de gymzaal van het Liemers College Zonegge. Riet nodigt daar ieder jaar bestuursleden, leiding, commissieleden, de jurycoördinator en, niet te vergeten, de “Herenconditie-groep” voor uit. Wat aan deelnemers dit jaar nog opviel waren de studenten Sport die bij Thor-Zwaluwen praktijkstage hebben gelopen of nog steeds lopen.
Het is eigenlijk zo dat de “Herenconditie-groep” het hele jaar door op de maandagavond van 20.30 tot 22.00 uur oefent om vervolgens te pieken op bovengenoemd toernooi. Dat oefenen van deze heren gaat, ook met woorden, zo fanatiek dat je dat achteraf eigenlijk helemaal niet meer wilt weten. Als van de maandagavonden film- en/of geluidsopnames gemaakt zouden worden zou het schaamrood de heren naar de kaken stijgen. Maar, en dat moet iedereen van me aannemen, na gedane sportarbeid geeft iedereen elkaar een hand of een schouderklop en gaan we iedere week moe maar voldaan weer naar huis. Met andere woorden: het is er altijd heel gezellig.

Ruim 30 personen waren die avond aanwezig en streden van meet af aan uiterst sportief in vier teams om de fel begeerde eerste plaats. Na de voorrondes speelden eerst de verliezers tegen elkaar en tot slot de winnaars. De winnaars kregen als beloning de eeuwige roem en mogen zich één jaar lang “oliebol van het jaar” noemen.

Voorzitter Harry Steenhuis is tijdens dit toernooi al jaren scheidsrechter en dat doet hij altijd voortreffelijk. Alles bij elkaar kan niet anders geconcludeerd worden dat het weer een sportief en gezellig toernooi was.
Iedereen hartelijk dank voor de gezelligheid, dikke zoen voor Riet en………tot het eind van het jaar bij een nieuwe aflevering van het “Casper van Maanen Oliebollen/Volleybaltoernooi”.

Sportieve groet, Hans Versteegen.

 

Datum Clubkampioenschappen 2016 bekend.

Ook dit jaar gaan we met de vereniging onderling strijden om de titel:

Clubkampioen van Gymvereniging T.H.O.R.-Zwaluwen.

Deze wedstrijd zal zijn op zaterdag 18 juni 2016 in zaal Lentemorgen

Natuurlijk is de wedstrijd het leukst als zoveel mogelijk leden meedoen. Dus kun je op deze dag en heb je zin om in verenigingsverband te laten zien wat je allemaal op de les hebt geleerd, geef je dan op bij de leiding. Opgeven kan tot 21 maart 2016

Vul op het opgaveformulier je naam en geboortedatum in. Met een handtekening van je ouders/verzorgers weten we zeker dat iedereen die zich opgeeft ook echt mee kan doen! Of stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met de benodigde gegevens en het lesuur waarop getraind wordt.

Aan de ouders/verzorgers willen we vragen om aan te geven of en waarmee ze ons willen helpen tijdens (de organisatie van) de clubkampioenschappen. Vele handen maken licht werk en om de wedstrijd soepel en vlot te laten verlopen kunnen we de hulp van ouders/verzorgers heel goed gebruiken. Ook dit kan via het opgaveformulier of via de mail!

We hopen dat u ons wilt helpen om er, voor de kinderen, een fantastische wedstrijd van te maken!

 

Juryleden geslaagd voor Turnen Dames 2

Al meerdere jaren prijzen wij ons als vereniging gelukkig dat we voor meerdere wedstrijden kunnen terugvallen op onze juryleden Inge en Eric Huetink. Deze betrokken juryleden zijn voor veel turnsters degene die er voor zorgen dat ze op een eerlijke en rechtvaardige manier bejureerd worden tijdens vele wedstrijden door het jaar heen.

Vooral voor turnsters op de hogere niveaus is het belangrijk om goed geschoolde juryleden mee te kunnen nemen naar een wedstrijd.

Eric en Inge hebben zich de afgelopen maanden laten bijscholen en ze zijn inmiddels geslaagd voor de cursus TD2. Als vereniging kunnen wij niet zonder juryleden en we waarderen de inzet in tijd en energie van iedereen die onze vereniging een warm hart toedraagt.

Onder andere via deze weg willen de Inge en Eric dan ook van harte feliciteren en wensen hen veel wijsheid bij het jureren van onze en andere turnsters. 

Vertrouwenspersoon en beleid VOG deel 2.

In de nieuwsbrief van juli 2015 hebben we u geïnformeerd over de vertrouwenspersoon en het beleid rond de VOG.

Daarin gaven wij aan dat we nieuwe medewerkers vragen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te overleggen. Hiermee wordt nagegaan of ze ooit betrokken zijn geweest bij een zedenmisdrijf.

Om een en ander op een hoger plan te trekken én afspraken en regels duidelijk vast te leggen zijn wij druk bezig om eengedragscode voor medewerkers die met kinderen werken vast te stellen. In deze gedragscode is vastgelegd waar grenzen liggen in het contact tussen medewerkers en kinderen.

Inmiddels is er een beleidsstuk gemaakt waarin wij dit beleid schriftelijk verantwoorden en vastleggen. In het bestuur is dit beleidsstuk besproken en de eerste opzet is goedgekeurd. Later dit seizoen zullen de bestuursleden zich buigen over het vaststellen van gedrags- en omgangsregels. Zodra deze zijn vastgesteld zullen we alle leidinggevenden en leden hierover informeren. Vanaf het komende seizoen kunnen we als vereniging dan terugvallen op deze regels en afspraken.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel de behoefte voelen om persoonlijke vragen te bespreken met Astrid Hansen (Vertrouwenspersoon), dan kunt u dit aangeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Astrid zal dan persoonlijk contact met u opnemen.

 

Welkom voor onze materiaalman!

Sinds enige tijd hebben wij de mogelijkheid om hulp in te roepen bij allerlei materiele vraagstukken.

Edwin de Heij (vader van ons lid Krista) ons inmiddels geholpen met heel wat oplossingen waardoor onze leden weer kunnen genieten van allerlei materialen en toestellen die eerst door slijtage niet meer te gebruiken waren. Hij zal in de toekomst, waar nodig, ons bestuur weer helpen met de uitdagingen waar zij op materieel gebied voor komen te staan.

Daarnaast heeft Edwin Westerhof (van Schildersbedrijf Greuters uit Arnhem), vader van onze leden Alex en Roos, ons geholpen met het verhelpen van slijtageproblemen. Hij heeft ‘de paddenstoelen’ voor het jongensturnen weer opgeknapt waardoor deze, zonder kans op splinters, weer volop gebruikt kunnen worden.

Wij zijn natuurlijk erg blij met deze hulp en hopen dat de mensen die ook zouden willen en kunnen helpen met materiele oplossingen zich zullen melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beide Edwinnen natuurlijk hartelijk dank voor de reeds geboden hulp!

 

Valkuil schoongemaakt in kerstvakantie.

Op 30 december 2015 is de valkuil "verschoond". Met veel vrijwilligers (ouders zowel als (veel) jongens en meisjes) hebben meegeholpen om onze valkuil gereed te maken voor 2016. Op deze plek willen wij iedereen die heeft meegeholpen enorm bedanken voor hun inspanning. We hebben deze klus niet eerder zo snel voor elkaar gekregen! Hieronder vindt u een sfeerimpressie van deze klus.

Bondscontributie KNGU aangepast.

In januari is er naast de “normale” contributie ook de Bondsafdracht in rekening gebracht. In tegenstelling tot andere jaren, is dit bedrag voor 2016 echter flink gestegen (25-30%). Vandaar dat wij, als vereniging, aan de leden, via deze weg de Bondsafdracht voor 2016 willen informeren. Voor jeugdleden moeten wij € 21,14  vastgesteld op € 25,62.

Bovenstaande bedragen worden door ons als vereniging direct afgedragen aan de K.N.G.U.

Verschillende leden hadden nog wat vragen over de bondscontributie. Wij hebben geprobeerd om zoveel mogelijk vragen persoonlijk te beantwoorden. Hieronder vindt u nog wat extra informatie over deze Bondsafdracht door de KNGU.

Nut en noodzaak van het lidmaatschap van de KNGU:

 

Ontwikkeling van het sportaanbod ten behoeve van Gymsportaanbieders en hun (potentiele) sporters.

 • Ontwikkeling van producten, nieuw aanbod en oefenstoflijnen.
 • Organisatie van activiteiten en wedstrijden in alle disciplines.
 • Online platform voor bestuurders www.Gymsport.NL inclusief 10 exemplaren van de glossy Gymsport (4x per jaar), de nieuwsbrief Gymsport.NL en gratis deelname aan het KNGU-congres voor bestuurders.
 • Online platform voor sporters en sportgeïnteresseerden www.KNGU.NL met daarop alles wat de sporter maar wil lezen over helden, de sportmogelijkheden bij de KNGU- Gymsportaanbieders en alle gymclubs.
 • Speciale site voor opleidingen; www.kngucampus.nl
 • Ontwikkelen en aanbieden (met korting voor leden) van opleidingen en bijscholingen ge richt op de ontwikkeling van technisch kader. Als licentiehouder heeft men zelfs 50% korting op de opleidingsactiviteiten.
 • Gratis opleiden van jurykader.
 • Organiseren van (voornamelijk gratis) themabijeenkomsten, ondersteuning van Gymsportaanbieders en advies voor (bestuurlijk) kader.
 • Gratis basisondersteuning bij het opzetten van een eigen accommodatie.
 • Gratis ondersteuning voor Gymsportaanbieders bij de implementatie van het programma Veilig Sport Klimaat.
 • Collectieve afspraken en afdracht van kosten aan SENA en BUMA in verband met muziekgebruik (tijdens lessen en uitvoeringen), voor bij de KNGU aangesloten gymsport-organisaties zonder commercieel karakter.
 • Collectieve aanvullende verzekering voor aansprakelijkheid + ongevallen.
 • Financiële ondersteuning bij aanschaf van gymtoestellen en materialen.
 • In samenwerking met de Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS) en het netwerk in de sport advisering rondom sociale wetgeving, fiscus en arbeidscontracten alsmede rechtspo sitie en ARBO-wetgeving (RI&E).

Kwaliteit

De KNGU staat garant voor kwaliteit. Binnen het licentiesysteem volgt het technisch kader elke vier jaar diverse bijscholingen. Daarmee wordt de kwaliteit van het technisch kader binnen de lessen bij de Gymsportaanbieder gewaarborgd. Licentiehouders profiteren bovendien van een extra korting voor opleidingen en bijscholingen.

KNGU-loket

Onze digitale voordeur is het KNGU-loket. In het loket kan men je terecht voor zaken zoals beheer wedstrijdpaspoorten, wedstrijdinschrijvingen en beheer abonnementen.

Ondersteuning

Aan de KNGU verbonden Gymsportaanbieders kunnen een beroep doen op de medewerkers in het district. 

 

Speel nu mee met de Lotto, voor uzelf en de vereniging!

Het bestuur van de vereniging is steeds op zoek naar een goede balans tussen de hoogte van de contributie, de uitgaven en diverse wensen voor verbeteringen. Hiervoor zoeken zij naar meerdere financiële oplossingen en mogelijkheden. Voor een aantal verbeteringen is extra geld nodig dat zij niet via de contributie willen genereren, maar ook geen financiële steun voor krijgen van de gemeente.

Een van de manier om als lid of betrokkenen van de vereniging extra geld binnen te halen voor deze verbeteringen is om als abonnee mee te gaan spelen bij de Lotto. Als vereniging zijn we hier al vele jaren mee bezig, maar dit is niet bij iedereen    bekend.

Voor nieuwe lotto-leden, die zich aanmelden via onze vereniging, krijgt de vereniging € 50.00 uitbetaald op de rekening van de vereniging. Zo helpt u de vereniging, terwijl u ook zelf kans maakt op een leuke financiële meevaller in de vorm van een prijs van de Lotto.

Mocht u een kans willen wagen op fantastische geldprijzen bij de Lotto en ook de vereniging willen steunen, dan vindt u op onze site www.thorzwaluwen.nlhet stappenplan waarmee u mee kunt spelen. (onder het kopje info, speel nu lotto)

Wij wensen u heel veel geluk in het spel en danken u bij voorbaat voor uw steun!

Vacature algemeen bestuurslid.

Na vele jaren als actief lid en bestuurslid zich te hebben ingezet voor onze vereniging wil Arie Schaap een stapje terug doen. Hij zal tijdens de jaarvergadering niet herkiesbaar zijn en daardoor zijn wij op zoek naar iemand die ons bestuur wil versterken. Wilt u meedenken over zaken als; ledenwerving, financiële oplossingen voor uitdagingen vanuit o.a. de Gemeente, lesaanbod en activiteiten? Dan bent u degene die wij zoeken!

Mocht u interesse hebben in deze functie of meer inlichtingen willen, dan kunt u zich richten tot het secretariaat TC: Astrid Hansen, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Groepsnieuws.

De recreantenwedstrijd !

Op zaterdag 13 februari 2016 was er voor de recreanten een wedstrijd in Warnsveld. Er deden maar liefs 26 kinderen van onze vereniging mee aan deze wedstrijd. Ze hadden er hard voor gewerkt. Tijdens de wedstrijd waren er wel een paar zenuwen, maar dat hield de kinderen er niet van om te genieten. Iedereen kreeg een mooi diploma mee naar huis. Sommige kinderen kwamen zelfs op het podium en mochten een medaille mee naar huis nemen. Dat waren: Janneke Evers 1e, Angel Frederiks 2e, Leoniza 1e, Ilse Dijkstra 3e, Emma Flanderijn 2e en Bo de Vries 2e. We hebben een leuke en sportieve wedstrijd gehad. Goed gedaan, allemaal !               

Vivian Giesbers op de 2e plek

Op zaterdag 23 januari 2016 was de eerste plaatsingswedstrijd voor de 6e divisie in de SaZa Hal in Doetinchem.  Voor Vivian Giesbers was dit haar eerste jaar in een nieuw supplement. Dit betekent nieuwe en moeilijkere oefeningen. Na een goede voorbereiding leek het er bijna op dat de wedstrijd voor haar niet door kon gaan. Een week voor de wedstrijd ging ze door haar enkel. Maar ze is een sterke turnster en met een enkelband om heeft ze toch mee gedaan aan de wedstrijd. Ze behaalde goede punten, ondanks dat ze een keer van de balk af viel en dat één sprong verkeerd ging. Haar punten waren: Sprong: 11,1 – Brug: 11.15 – Balk 9,2 – Vloer: 11.05. Haar totaalscore was 42,5 punten en dit bracht haar op een mooie tweede plek. Ze was hier zelf erg verbaasd over en kijkt nu uit naar de tweede plaatsingswedstrijd op 12 maart 2016.

 

 

Gerelateerde instanties

IAG Sportevent

Het IAG Sportevent komt er weer aan! Van 5 t/m 8 mei 2016 bruist de sport weer op het Sportkwartier Maaspoort in ’s-Hertogenbosch. Een spetterend sportfestival, waar vier dagen lang op allerlei manieren genoten wordt van de gymnastische sport. Er zijn internationale wedstrijden van het hoogste niveau te bezoeken, maar u kunt ook zelf kennis maken met de gymsport bij een van onzeruim 300 workshops. Kijk voor meer informatie op onze website: www.iagsportevent.nl.

Voor sportverenigingen is er deze editie een speciale regeling opgesteld, om het bezoek aan het IAG Sportevent zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Voor elke deelnemer die zich via T.H.O.R.-Zwaluwen aanmeldt voor de workshops, wordt 2/3 deel van de inschrijfkosten aan de eigen vereniging gedoneerd. De inschrijfkosten bedragen €15,- en van dit bedrag gaat maar liefst €10,- terug naar de eigen vereniging.

De deelnemers (zowel leden als niet-leden) kunnen voor €15,- deelnemen aan drie workshops, sporten op het beweegplein, topsporters ontmoeten en gaan kijken bij de vele wedstrijden en shows.

De inschrijving voor de workshops van het IAG Sportevent 2016 wordt vanaf 1 maart 2016 geopend.

Vakantierooster.

2e Paasdag

Maandag 28 maart ‘16

Koningsdag

 Woensdag 27 april ‘16

Meivakantie

30 april t/m 8 mei ‘16

2e Pinksterdag

Maandag 16 mei ‘16

Zomervakantie

23 juli ’15 t/m 4 sept ‘16