G.V. T.H.O.R.- Zwaluwen Zevenaar

Informatieboekje leden 2018-2019

INLEIDING

 

Voor u ligt het informatieboekje voor het seizoen 2018-2019. Dit boekje is bedoeld voor alle leden van gymnastiekvereniging T.H.O.R.-Zwaluwen en hun ouders/verzorgers.

 

We zijn een grote vereniging met ongeveer 400 leden, 13 trainsters en 6 bestuursleden.

 

Om u beter de weg te laten vinden binnen de vereniging willen wij u, via een informatieboekje, van allerlei praktische zaken en achtergrondinformatie op de hoogte stellen.

 

Naast dit boekje verwijzen we u graag naar onze website: www.thorzwaluwen.nl. Tevens proberen we om 5 keer per seizoen een nieuwsbrief uit te geven waarin allerlei actuele zaken worden besproken.

 

Mochten er onduidelijkheden ontstaan, kunt u  terugvallen op dit boekje of navraag doen bij de voorzitter Technische Commissie (René van Heugten), of bij het secretariaat (Esther Versteegen en Astrid Hansen-Wenting).

Beide zijn te bereiken via het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

INHOUDSOPGAVE

 

 • Contactgegevens bestuur en leiding
 • Verschillende disciplines      
 • Activiteitenoverzicht
 • Hulp van ouders/verzorgers
 • Sponsoren
 • T.H.O.R.-Zwaluwen in de media
 • Wedstrijdsport
 • Meer uren sporten
 • Klachtenafhandeling
 • Opzeggen

 

 

CONTACTGEGEVENS BESTUUR EN LEIDING

 

Bestuur

 

 

 

 

NAAM/Functie

 

ADRES

Postcode/

PLAATS

TEL.NR

E-MAIL

Harry Steenhuis

Voorzitter

G. Heinemann

strasse 6

 

46446 

Emmerich am

Rhein/ Elten

Duitsland

0049-

2828902729

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Esther Versteegen

secretariaat

Leemkuylweg 23

6905 AV

Zevenaar

06-48841339

secretariaatthorzwaluwen@

gmail.com

Anouk Staring

Pakkebierhofstraat 26

6905 TB

Zevenaar

06-22223767

Penningmeester.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mirjam Vermeulen

Ledenadministratie

Zonegge

21-24

6903 HB

Zevenaar

0316-523288

ledenadministratietz

@zonegge.com

René van Heugten

Voorzitter T.C.

Briandstraat 3

6904 NW Zevenaar

06-52896933

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Riet van Maanen

Bestuurslid

Meidoorn

straat 90

 

6903 CE 

Zevenaar

0316-241660

 

rietvanmaanenwillink@

outlook.com

 

Ondersteunend voor het bestuur

Astrid Hansen

Secretariaat TC

Brueghel-straat 5

6921 MP

Duiven

0316-263999

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Edwin Westerhof

Materiaalbeheer

Waldhoorn 43

6904 PM Zevenaar

 

Bereikbaar via bestuurslid René van Heugten

 

Train(st)ers

 

 

 

NAAM

Discipline

Tel. nummer

E-MAIL

José Sanders

Peuters

06-31764926

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rosan van Ophem

Peuters, Kleuters en aerobics

06-34533130

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lisan Sessink

Meisjes recreanten

06-28410254

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Cindy Schaap

Meisjes recr. en selectie

06-14443624

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Janneke Eijbersen

Meisjes selectie

06-27825118

jannekee87@ hotmail.com

Imke Jansen

Meisjes selectie

06-41907764

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sylvia van Londen

Meisjes selectie

06-30165390

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kimera Meijer

Meisjes selectie

06-53564597

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Floor Steentjes

Meisjes selectie

Jongens

06-31313742

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Niyati Meijer

Meisjes selectie

Jongens

06-29950555

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Melanie Cornelissen

Dames conditietraining

06-29355518

Melaniecornelissen1997@

hotmail.com

Riet van Maanen

Dames- en herenconditie

0316-844279

rietvanmaanenwillink@

outlook.com

Christel Peuijn

Meisjes recreant.

06-57040513

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

 

VERSCHILLENDE DISCIPLINES

 

Peutergym

Kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen terecht voor een eerste kennismaking met gymnastiek.

Om tegemoet te komen aan de bewegingsdrang van de peuters ziet iedere les er anders uit, maar natuurlijk zijn het wel vaste onderdelen.

De les begint meestal met een kring met opdrachtjes om motorische vaardigheden als: springen en klappen tegelijk, draaien, zwaaien en het inbeeldingvermogen van kinderen aan te spreken. Daarna doen we nog een spelletje om goed warm te worden.
Daarna kunnen de kinderen op de verschillende bewegingssituaties oefenen. De veiligheid van de gebouwde situaties en natuurlijk de leiding die er bij staat, helpen de kinderen nieuwe ontdekkingen te doen en moeilijkheden te overwinnen.
Klimmen, klauteren, rollen en balanceren zijn bewegingsgebieden die in de les geoefend worden.
De kinderen hebben ook 10 minuten vrijspel. Tijdens die tijd kunnen de kinderen gebruik maken van de kleine materialen zoals: ringen, pittenzakken, ballen, tunnel, hoepels. Ze kunnen er op een uitdagende en overzichtelijke manier mee spelen.


Tijdens de les kan een kind zijn energie kwijt, ontmoet het nieuwe kinderen, leert het samenspelen, rekening te houden met anderen en kan het in een veilige en vertrouwde situatie ontdekkingen doen over zijn eigen bewegingen.

 

Zie voor lestijden www.thorzwaluwen.nl

 

Kleutergym

Neem een kijkje op een willekeurig schoolplein en je ziet kinderen hollen, springen, klauteren, hinkelen: ze doen niets liever. Vandaar het aanbod binnen de vereniging om onder begeleiding ontdekkingen te doen binnen dit bewegen en ontwikkelingen door te maken. Kinderen vanaf 4 jaar kunnen op de kleutergroepen terecht voor een eerste kennismaking met gymnastiek.

Om tegemoet te komen aan de bewegingsdrang van de kleuters, ziet iedere les er anders uit. Natuurlijk zijn er wel in iedere les vaste onderdelen, die gevarieerd worden aangeboden.

Zo begint een les meestal met een spelletje om motorische vaardigheden als: huppelen, rennen, hinkelen, tikken en het inbeeldingsvermogen van kinderen aan te spreken. Tevens leren ze op deze manier samen te spelen en te werken. Op deze manier worden kinderen bekend met verschillende spelvormen en tegelijk en beetje opgewarmd om aan de les te beginnen.

Kinderen moeten op eigen niveau worden aangesproken en daarom wordt er vooral gebruik gemaakt van open situaties. Dit houdt in dat er een bewegingssituatie wordt neergezet die op verschillende niveaus kan worden benaderd. De veiligheid van de gebouwde situatie en natuurlijk de leiding die erbij staat, helpen de kinderen nieuwe ontdekkingen te doen en moeilijkheden te overwinnen. Klauteren, balanceren, rollen, mikken en duikelen zijn voorbeelden van bewegingsgebieden die tijdens de les worden aangesproken en geoefend.

Ook klein materiaal als ballen, hoepels, pittenzakken en touwtjes vormen een deel van de les. Hiermee kunnen de kinderen op een uitdagende en overzichtelijke manier oefenen met vaardigheden, die ze later in verschillende sporten op school nodig zullen hebben.

Tijdens de gymles kan een kind zijn energie kwijt, ontmoet het nieuwe kinderen, leert het samenspelen, rekening te houden met anderen en kan het in een veilige en vertrouwde situatie ontdekkingen doen over zijn eigen bewegen.

 

Zie voor lestijden www.thorzwaluwen.nl

 

Recreatief  turnen

Vanaf het moment dat de kinderen naar groep 3 op de basisschool gaan schuiven ze door naar een specifieke jongens of meisjes groep. Als het kind er eerder of later aan toe is om door te schuiven kan dit altijd met de leiding overlegd worden. De meisjesgroepen zijn aan de hand van de schoolgroepen ingedeeld zodat vriendinnetjes bij elkaar in de groep zitten.

Het accent in deze groepen komt steeds meer te liggen op het toestelgerichte gymmen. Het gaat hier om de toestellen die binnen de turnsport worden gehanteerd: brug, balk, mat en sprong (verschillende vormen zijn mogelijk), ringen, rek en voltige. De vaardigheden die bij de verschillende toestellen horen zijn naar moeilijkheid ingedeeld en kunnen gevarieerd aangeboden worden. Zo zult u niet iedere les dezelfde toestellen in de zaal aantreffen. Duikelen is een basisvorm om aan de brug te werken, maar ook armkracht en zwaaien is van belang.

Al deze vormen kunnen geoefend worden in verschillende situaties: ringen, duikelrek, armkrachtoefeningen, een trapezoïde op zijn kant. Op deze manier blijft de uitdaging en variatie gehandhaafd.

 

De leiding zorgt voor een situatie waarin de veiligheid van de kinderen op sociaal en fysiek gebied gewaarborgd is. Kinderen ontwikkelen zich in eigen tempo en de niveaus in een groep zullen hierdoor uiteenlopen. Door een bepaalde situatie aan te bieden die op verschillende niveaus kan worden benaderd, kan ieder kind op eigen niveau ontwikkelingen doormaken. Ook de hulp van de leiding bij een situatie, geeft veiligheid voor de kinderen.

 

Verspreid door het seizoen heen, worden er wedstrijden gehouden tussen de verschillende verenigingen. Vanaf 9 jaar kan het kind mee doen aan regionale wedstrijden. De kinderen komen daarbij leeftijdgenootjes tegen die hetzelfde niveau turnen. Hoe hoger het niveau hoe meer wedstrijden er zijn en hoe verder de kinderen door kunnen stromen naar ½ en hele finales in grotere districten.

 

Voor alle wedstrijden geldt dat de leiding de kinderen die er aan toe zijn vragen om mee te doen aan een wedstrijd.  U kunt uw kind voor een wedstrijd opgeven door het daarvoor bestemde formulier bij de leiding in te leveren. Met elke inschrijving zijn wij als vereniging verplicht de inschrijfkosten te betalen. Wanneer uw kind niet aan de wedstrijd deelneemt en daar wel voor is opgegeven zult u het inschrijfgeld moeten betalen.

 

Een uurtje gymmen binnen de vereniging is dan ook meer dan alleen maar bezig zijn. Ontwikkelingen doormaken, sociaal bezig zijn, anderen accepteren en waarderen en zelfvertrouwen opbouwen zijn ook zeer zeker van belang. Natuurlijk staat hiernaast het plezier in bewegen voorop!!

 

Binnen de recreantenuren werken wij met het zogenaamde Gymmieturnen. De jongere leden van de vereniging hebben nog niet zoveel wedstrijden en kunnen niet vaak laten zien wat zij tijdens de gymles hebben geleerd. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld zwemmers die een diploma kunnen halen en judoka’s die banden kunnen verdienen. Met het Gymmieturnen komt hierin verandering.

De jongere turnsters kunnen Gymmies (een soort flippo’s) verdienen. Voor de oudere sporters zijn er Kanjerkaarten.

Gymmieturnen is een landelijke activiteit ontwikkeld door de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en is in heel Nederland ingevoerd en enthousiast ontvangen.

Voor de jonge gymnasten is er Gymmieturnen I en voor de oudere gymnasten is er Gymmieturnen II en III. De kinderen kunnen door een oefening goed uit te voeren Gymmies verdienen. Deze Gymmies kunnen ze in de verzamelmap overzichtelijk opbergen. In totaal zijn er 33 oefeningen. De gymnasten kunnen evenzoveel Gymmies verdienen. Daarnaast is er na elke tiende Gymmie ook een bronzen, zilveren en gouden Gymmie.

Het verdienen van de Gymmies gebeurt tijdens de eigen gymles.

 

Zie voor lestijden www.thorzwaluwen.nl

 

Selectie Turnen

Binnen het wedstrijdturnen bestaan er verschillende niveaus, deze niveaus worden ook wel Divisies genoemd en gaan van hoog (topsport) naar laag (recreatie). In onze vereniging wordt er geturnd van de 2e t/m de 6e divisie.

De meisjes die uitkomen in hogere divisies trainen extra uren in de week, hierdoor zijn er verschillende selectiegroepen in onze vereniging ontstaan.

 

Voor alle selectiegroepen geldt dat er alleen deelgenomen kan worden op uitnodiging. Soms kan dat zijn door je eigen leiding en soms komen er selectietrainsters kijken in de les die jou dan kunnen uitnodigen. Het aantal uren dat je dan gaat trainen en de groep waarin je terecht komt is afhankelijk van leeftijd en talent, en natuurlijk wordt hierbij overlegd met de ouders.

 

Er zijn op dit moment verschillende selectiegroepen binnen onze vereniging. De samenstelling van de groepen wordt regelmatig gewijzigd om de leden op een zo effectief mogelijke manier, zo individueel mogelijk, te kunnen begeleiden.

De meisjes selectie 2e en 3e divisie traint ongeveer 8,5 uur per week. Deze meisjes nemen deel aan wedstrijden op regionaal niveau, maar ook kunnen zij doorstromen naar landelijke wedstrijden. Op landelijk niveau heeft de vereniging al meerdere malen een Nederlands Kampioen gehad.

De meisjes selectie 4e divisie trainen ongeveer 6 uur per week en nemen deel aan regionale wedstrijden. Vanuit daar kunnen zij doorstromen naar districtswedstrijden en indien mogelijk naar wedstrijden op landelijk niveau.

De groep meisjes 5e en 6e divisie traint ongeveer 2 uur per week en zij nemen deel aan wedstrijden op regionaal niveau.

 

Zie voor lestijden www.thorzwaluwen.nl

 

Jongensturnen

Vanaf het moment dat de kinderen naar groep 3 op de basisschool gaan schuiven ze door naar een specifieke jongens of meisjes groep. Als het kind er eerder of later aan toe is om door te schuiven kan dit altijd met de leiding overlegd worden. Op het moment zijn er 2 jongensgroepen. Een les is gericht op jongens in de leeftijd 6 t/m 7 en de andere groep is voor jongens van 8 jaar en ouder. Tevens zijn we een selectie-groep begonnen waar jongens voor uitgenodigd worden op advies van de trainster.

 

Het accent in deze groep komt steeds meer te liggen op het toestelgerichte gymmen. Het gaat hier om de toestellen die binnen de turnsport heren worden gehanteerd: brug gelijke leggers, ringen, mat, rekstok, voltige en sprong (verschillende vormen zijn mogelijk). De vaardigheden die bij de verschillende toestellen horen zijn naar moeilijkheid ingedeeld en kunnen gevarieerd aangeboden worden. Zo zult u niet iedere les dezelfde toestellen in de zaal aantreffen. Armkracht is in de heren turnsport zeer belangrijk, dit kan natuurlijk op verschillende manieren getraind worden. Het onderdeel sprong bestaat zelfs uit verschillende toestellen! Ook het onderdeel mat kent verschillende onderdelen .

De leiding zorgt voor een situatie waarin de veiligheid van de kinderen op sociaal en fysiek gebied gewaarborgd is. Kinderen ontwikkelen zich in eigen tempo en de niveaus in een groep zullen hierdoor uiteenlopen. Door een bepaalde situatie aan te bieden die op verschillende niveaus kan worden benaderd, kan ieder kind op eigen niveau ontwikkelingen doormaken. Ook de hulp van de leiding bij een situatie, geeft veiligheid voor de kinderen.

 

Ieder jaar vinden de clubkampioenschappen plaats, een wedstrijd tussen jongens van onze eigen vereniging. En ieder jaar komt er weer een clubkampioen uit voort. Hiernaast doen de selectiejongens mee aan regionale wedstrijden.

 

Een uurtje gymmen binnen de vereniging is dan ook meer dan alleen maar bezig zijn. Ontwikkelingen doormaken, sociaal bezig zijn, anderen accepteren en waarderen en zelfvertrouwen opbouwen zijn ook zeer zeker van belang. Natuurlijk staat hiernaast het plezier in bewegen voorop!!

 

Zie voor lestijden www.thorzwaluwen.nl

 

Aerobics

Wist u dat de gymvereniging meer aan te bieden heeft dan alleen ‘gym’? Wat dacht u bijvoorbeeld van aerobics? Een avond in de week wordt deze sport aangeboden.

 

Aerobics is een leuke en goede manier om iets te doen aan je conditie. En dat bewegen belangrijk en gezond is in deze tijd van stilzitten, hoeven we niemand meer te vertellen. Hieronder staat beschreven wat een aerobicsles inhoud .

 

Een les duurt één uur en wordt begonnen met een lekkere warming-up om de spieren op te warmen en om je lichaam voor te bereiden op een iets zwaardere inspanning. Daarna volgt het aerobic gedeelte. Variërend van low impact tot high impact. Ook worden er afwisselend Thai Bo- en steplessen gegeven. Na het aerobicgedeelte wordt de aandacht gevestigd op bepaalde spiergroepen. Deze worden gericht getraind.

 

Wist u trouwens dat de rugspieren, de buikspieren en de bilspieren zorgen voor een goede houding? Des te belangrijker is het om deze spiergroepen regelmatig te trainen. De les wordt afgesloten met een heerlijke, ontspannende cooling-down, waarna u met een goed gevoel de zaal zult verlaten.

Er zijn vele instanties die aerobics geven, dus waarom zou u ervoor kiezen om juist bij onze vereniging de lessen te gaan volgen? Hieronder zijn een paar voordelen voor u op een rijtje gezet:

 

 • Het is goedkoop;
 • Het is gemoedelijk; De sfeer is erg gezellig en relaxed, dus de stap om te beginnen is erg klein. Je wordt snel opgenomen in de groep en ook hier heerst de echte verenigingssfeer.
 • Geen verplichting om te komen; Wij werken niet met een kaart die maar een bepaalde tijd geldig is, maar met een vast bedrag per maand of kwartaal.
 • Veel sociale contacten; Doordat de sfeer zo gemoedelijk is, kom je snel in contact met andere mensen en is het sporten meer een gezellig avondje waarbij je ook nog eens je conditie werkt!

 

Zie voor lestijden www.thorzwaluwen.nl

 

Dames/ heren Conditietraining

Lichaamsbeweging is gezond en krijgt ook bij steeds meer mensen een vaste plaats

op de agenda. Bij onze dames/heren conditiegroepen is fit blijven dan ook een belangrijk punt. Aangetoond is dat lichaamsbeweging goed is voor het versterken van hart- en bloedvaten, spieren en botten. Ook krijgen wij veel leden op doktersadvies.

Elke les begint met een warming-up van de spieren, hierdoor worden blessures voorkomen. Met de juiste muziek als begeleiding is het een aangename start van de les. Na deze warming-up worden alle spieren getraind met oefeningen. Dit kan gebeuren in diverse vormen. Meestal wordt gekozen voor een ondersteuning door muziek. Van hoofd tot tenen, alle spiergroepen komen aan bod. De oefeningen worden afgewisseld met balspelen, waardoor in een spelelement ook een conditietraining wordt gedaan.

 

De heren hebben een langere les dan de dames. Zij trainen anderhalf uur. De laatste 40 minuten staan in het teken van volleybal, waarbij de heren een recreatief spelletje volleybal spelen.

 

Zie voor lestijden www.thorzwaluwen.nl

 

 

ACTIVITEITENROOSTER

Gedurende het seizoen worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Hieronder vindt u een overzicht.

 

Sjors Sportief

Gemiddeld twee keer per schooljaar krijgen alle basisschoolleerlingen van Zevenaar de kans om verschillende sporten en kunstzinnige activiteiten met proeflessen uit te proberen. Dit initiatief van de gemeente Zevenaar valt onder het landelijke sportstimuleringsprogramma Sjors Sportief. Ook onze vereniging doet hier aan mee. Per periode bekijken wij op welke recreantengroepen er ruimte is om nieuwe leden te plaatsen. Op die groepen kunnen dan, gedurende een periode van drie weken, proeflessen gevolgd worden.

 

Sportmarkt

Aan het begin van de jaarlijkse Sportweek organiseert de gemeente Zevenaar een sportmarkt. Wij proberen daar als vereniging ieder jaar aanwezig te zijn met een stand. Hier kunnen geïnteresseerden informatie krijgen over alle verschillende disciplines, maar de focus ligt vaak op de jeugd.

Naast de stand hebben we vaak ook een of meerdere kleine turnsituaties zodat kinderen kunnen bewegen, terwijl ouders informatie krijgen. En hebben we regelmatig een demo gegeven op de airtumblingbaan.

 

Grote Clubactie

Al jaren doen wij in september mee aan de Grote Clubactie. De Grote Clubactie is bedoeld, zoals ook aangegeven door de actie, om de vereniging te sponsoren door middel van het verkopen van loten. Om de verkoop aan te moedigen, heeft de vereniging besloten om de leden een bepaald bedrag te geven per verkocht lot. De Grote Clubactie start in september en de totale opbrengst is bekend in januari. 

Loten kunnen op verschillende manieren verkocht worden: contant, met een eenmalige machtiging, online en door middel van een Superlot.

 

Ieder lid krijgt een aantal loten om te verkopen. Aantallen verschillen per leeftijd en discipline. Daarnaast kunnen alle jeugdleden een boekje krijgen om ‘langs de deuren te gaan’. 

De verkopers van de loten krijgen, bij verkoop van meer dan 10 loten, per lot boven het aantal van 10 € 0,25 van ieder lot dat zij verkopen .
Wanneer de verkoper meer dan 40 loten verkoopt krijg hij/zij van het aantal verkochte loten dat boven de 40 ligt zelfs € 0,40 uitbetaald. Mits alle loten betaald zijn. De uitbetaling is altijd in de week voor de trekking van de loterij.

Iedere groep/ leidinggevende gaat op zoek naar een koper voor een Superlot.

Het Superlot vertegenwoordigt 50 reguliere loten en is dé manier om de inkomsten voor de vereniging te vergroten. Het heeft namelijk een verkoopwaarde van €150,- (50 x €3 per lot), waarvan 80% naar de vereniging gaat. Voor de Superloten is er een speciale, aparte trekking. Ieder verkocht Superlot geeft kans op de superprijs: Het Grote Clubfeest (t.w.v. €5.000,-) voor de vereniging! 
Maar voor de koper zelf is het Superlot ook interessant: hij ontvangt 50 reguliere loten waarmee hij zijn win kans op prijzen van de Grote Clubactie-loterij aanzienlijk vergroot. Superloten zijn ideaal om te verkopen aan sponsoren en bedrijven die betrokken zijn bij de vereniging.

 

Rabo Clubkas Campagne

Met de Rabobank Clubkas Campagne steunt Rabobank Arnhem en Omstreken het verenigingsleven in de gemeente Arnhem, Duiven, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar en de plaatsen Didam, Loil en Nieuw-Dijk. Zij stellen een deel van hun winst hiervoor beschikbaar. Dit jaar wordt er net als in 2016 een bedrag van €100.000,- beschikbaar gesteld. De leden van de bank bepalen hoe dit bedrag verdeeld wordt.

 

Hoe werkt het?

Tijdens de actieperiode ontvangen alle leden van de Rabobank vijf stemmen. Deze stemmen mogen zij uitbrengen op hun favoriete clubs. Elke stem is geld waard. Dus hoe meer stemmen een club krijgt, hoe meer geld dit oplevert. De leden die mogen stemmen, ontvangen voor de stemperiode een persoonlijke code en uitleg over de stemprocedure.

Voor de vereniging is het dus van belang dat u gratis lid wordt van de Rabobank. Hier zijn verder geen verplichtingen aan verbonden vanuit de bank. Alleen het hebben van een rekening bij de Rabobank is niet voldoende om te mogen stemmen, u moet echt lid zijn van de bank om de vereniging te helpen.

 

Sinterklaasviering

Er is binnen T.H.O.R.-Zwaluwen een dag waarop we het Sinterklaasfeest vieren. Het gaat er hierbij om dat onze jongste leden, samen met de Sint en zijn pieten, een aantal leuke uren zullen hebben. Alle leden van recreantenuren groep 3 t/m groep 5 van de basisschool worden uitgenodigd voor de viering. Alleen de peuter- en kleuterleden krijgen, op hun eigen les, een cadeautje van de Sint. Deze groepen vieren het Sinterklaasfeest tijdens de gebruikelijke lestijden in hun eigen groep met hun eigen leidinggevende. Tijdens de viering zal de zaal in twee delen verdeeld zijn. Naast het zogenaamde Pietengym zullen er andere activiteiten rondom het thema Sinterklaas georganiseerd worden.

 

Voorjaarsmarkt

Sinds 2016 zijn wij als vereniging aanwezig op de kerst- en/of voorjaarsmarkt in het centrum van Zevenaar. Hierbij ligt de focus op het binnenhalen van geld om materialen te kunnen kopen of vervangen. Rondom de lessen organiseren we, met een groepje betrokken ouders, activiteiten om spullen te knutselen voor de verkoop. Daarnaast zijn vele ouders en volwassen leden betrokken door het maken van cakes en taarten voor de verkoop. En tijdens de markt zelf zijn er ook allerlei activiteiten om zoveel mogelijk geld binnen te halen.

 

Clubkampioenschappen

We sluiten ieder seizoen af met onze Clubkampioenschappen in sporthal Lentemorgen. In verschillende categorieën wordt gestreden voor de medailles en daarnaast om de titel Clubkampioen recreanten jongens/meisjes en selectie jongens/meisjes. Naast het wedstrijdonderdeel is er ook ruimte voor de kleuters om te laten zien wat zij kunnen en worden er verschillende demonstraties gegeven door onze selectiegroepen.

 

Kijk- en meedoenlessen

Zowel op de peuter/kleuteruren als op de recreantenlessen zijn er meerdere keren per seizoen speciale lessen waarbij ouders en andere geïnteresseerden worden uitgenodigd om te komen kijken tijdens het lesuur, naar de verrichtingen van de leden. In sommige gevallen mag er zelfs meegedaan worden! Hierover worden leden per groep geïnformeerd door de leiding.

 

 

HULP OUDERS/VERZORGERS

Zonder de hulp van ouders/verzorgers en andere vrijwilligers kunnen wij onze lessen en activiteiten niet optimaal organiseren voor alle leden. Daarom is het belangrijk dat eenieder op de hoogte is van de mogelijkheden om hulp te bieden:

 

Op- en afbouwen toestellen

Aangezien wij geen eigen turnhal hebben en daardoor aangewezen zijn op Gemeentelijke accommodaties, moet er voor iedere eerste les en na iedere laatste les op- en afgebouwd worden. In principe wordt dit voor en na de les gedaan, maar het is tijd technisch niet altijd mogelijk voor de leiding. Zeker het opbouwen kost tijd en als leiding vanuit hun eigen werk komen, ontbreekt nog wel eens de tijd.

Het is erg prettig voor leiding als ouders meehelpen opbouwen, want: Vele handen maken licht werk! Daarnaast krijgen de kinderen dan meer tijd om te gymmen.

 

Wedstrijden

Verschillende groepen doen door het seizoen heen mee aan wedstrijden. Ook hier is hulp van ouders zeer wenselijk. Natuurlijk is het voor de turnsters als eerste heel fijn als er supporters op de tribune zitten die zich laten horen. Daarnaast is turnen een individuele sport, maar samen rijden is gezellig en goed voor het milieu en de portemonnee!

 

Juryleden

Wedstrijddeelname kan niet zonder juryleden. We worden door de KNGU verplicht om een jurylid mee te nemen als we met leden meedoen aan een wedstrijd. In het verleden hebben we al eens boetes moeten betalen, omdat we geen jurylid konden leveren. We hebben zelfs wedstrijddeelnames niet door kunnen laten gaan vanwege hetzelfde probleem.

Dit vinden wij niet-wenselijk en daarom zijn we heel blij met ouders die een jurycursus willen volgen. Zo kunnen we gezamenlijk zorgen voor een gegarandeerde wedstrijddeelname. Hoe meer juryleden we in ons bestand hebben staan, hoe meer er gespreid kan worden. Zo worden juryleden niet overbelast en kunnen de leden met een gerust hard een wedstrijd turnen. Wilt u een jurycursus volgen of meer informatie krijgen, kunt u zich melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Markten

Eerder is gesproken over de verschillende markten waar onze vereniging zichzelf presenteert. Voor bij de kraam hebben wij mensen nodig die het publiek durft aan te spreken, flyers uit willen delen en willen helpen met de promotie van onze vereniging. Voor iedere markt komt er een gerichte oproep richting de ouders van leden.

 

Clubkampioenschappen

Onze jaarlijkse clubkampioenschappen kunnen wij niet organiseren zonder de hulp van ouders en vrijwilligers. Hiervoor komt ieder jaar een oproep voor hulp bij het opgaveformulier. Werkzaamheden variëren van het begeleiden van een groepje tot opbouwen en afbreken tot het schrijven van diploma’s.

 

Bestuur

Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we de afgelopen jaren een voltallig bestuur hebben gehad, waar alle verschillende posten bemand waren. Het bestuur is echter altijd op zoek naar ondersteuning om een breed draagvlak te krijgen. Ouders van leden zijn betrokken, weten waar eventuele knelpunten en vragen liggen, hebben vanuit hun eigen netwerk brede contacten en komen met nieuwe ideeën en inzichten.

Mocht u mee willen denken in het uitzetten van de koers voor de komende jaren, dan bent u meer dan welkom om zich bij het bestuur aan te melden.

 

Sponsorgroep

Sinds enige tijd hebben wij een groep van betrokken ouders en vrijwilligers die zich inzetten om zoveel mogelijk geld binnen te halen voor de vereniging. Dit kan door sponsoren aan te trekken, maar ook door activiteiten te organiseren. Voor deze groep kunnen we altijd nieuwe leden gebruiken!

 

Mediagroep

De mediagroep is verantwoordelijk voor alle uitgaande informatie vanuit de vereniging. Het secretariaat en de sitebeheerder zijn lid van deze groep. Zij zorgen voor de nieuwsbrief, de mailwisselingen, de website, Facebook, Instagram en krantenartikelen.

 

Sponsoren

Voor onze activiteiten, turnmaterialen en kleding zijn wij voortdurend op zoek naar bedrijven die zich willen verbinden aan onze vereniging. Gelukkig hebben we op deze manier al veel voor elkaar gekregen, maar er blijven uitdagingen en wensen op ons verlanglijstje staan. Mocht u interesse hebben in een sponsorcontract, dan kunt u altijd contact opnemen met de vereniging via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

T.H.O.R.-ZWALUWEN IN DE MEDIA

T.H.O.R.-Zwaluwen is inmiddels breed te vinden in de media. Ze hebben wij onze eigen facebook- en Instagrampagina, is onze website geschikt voor informatie over de vereniging, staan we regelmatig in de krant en krijgen alle leden eens per twee maanden de digitale Clubinfo via de mail.

 

Gymnastiek Vereniging T.H.O.R.-Zwaluwen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  Gymnastiek Vereniging T.H.O.R.-Zwaluwen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Gymnastiek Vereniging T.H.O.R.-Zwaluwen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze informatie meer wilt wezen verwijzen we u naar onze Privacy Policy die u op onze site www.thorzwaluwen.nl kunt vinden.

 

 

WEDSTRIJDSPORT

Het is mogelijk om via de KNGU aan wedstrijden deel te nemen met onze leden of groepen leden. Wanneer hiervoor inschrijfgeld per opgegeven lid betaald moet worden, zal dit door de vereniging worden betaald.

De leden moeten zich middels een schriftelijke toezegging voor dit evenement opgeven. Daarnaast is het mogelijk via een reactie op een mail van de leiding een akkoord te geven door ouders voor deelname van hun zoon/dochter.

Indien een lid, dat wel is opgegeven, vervolgens niet meedoet aan het betreffende evenement, en het niet meedoen is niet aan de vereniging te wijten, dient zij/hij het inschrijfgeld aan de vereniging terug te betalen.
Het inschrijfgeld hoeft niet te worden terugbetaald, indien het lid door ziekte of blessure geconstateerd door een huisarts  niet aan het betreffende evenement kan deelnemen en dit tijdig (zo mogelijk minimaal een dag voor de wedstrijd) bij de leiding is gemeld.  

 

 

MEER UREN SPORTEN

Leden van T.H.O.R.-Zwaluwen hebben de mogelijkheid om binnen de vereniging meerdere lessen/sporten te beoefenen. Er zijn verschillende combinaties mogelijk.

 

Recreanten uur – Recreanten uur
Sommige leden willen graag twee keer in de week gymmen (met uitzondering van selectie-uren).
Een lid dient zich te melden bij het tweede lesuur dat hij/zij graag wil volgen. Wanneer er geen wachtlijsten zijn, zal hij/zij bij het tweede lesuur worden ingedeeld.
De leiding van het tweede lesuur geeft het lid een inschrijfformulier mee en meldt dat het lid op het inschrijfformulier (bovenaan) moet vermelden dat het om een 2e lesuur gaat.
De contributie wordt dan aangepast aan de situatie (1½ keer het bedrag dat er voor 1 uur wordt betaald).

 

Conditietraining/ Recreanten uur – Aerobics
Hier geldt vrijwel hetzelfde als hierboven. Ook hiervoor moet er een nieuw inschrijfformulier ingevuld worden voor het nieuwe uur dat het lid gaat bezoeken met duidelijke vermelding bovenaan het inschrijfformulier dat het om een 2e lesuur gaat. De contributie wordt in dit geval: de contributie van de aerobics plus de helft van de contributie voor de conditietraining/het recreanten uur.

 

Recreanten uur – Selectie
Wanneer een lid van de selectie meer gaat trainen of start met het trainen bij de selectie, gelden hiervoor data van instroom. De leiding geeft zo snel mogelijk door aan de ledenadministratie wie per wanneer op welk uur/groep meer gaat trainen. De ledenadministratie zal de contributie per deze datum gaan innen bij het betreffende lid. Gaan kinderen tussentijds minder trainen dan wordt dit ook zo snel mogelijk doorgegeven aan de ledenadministratie, zodat deze de contributie daarop kan aanpassen en eventueel al kan verrekenen met het nieuwe kwartaal. Beide veranderingen kunnen zowel telefonisch als per email worden doorgegeven door de leiding.
Wanneer kinderen van de leiding moeten stoppen met de selectie, moet dit door de leiding worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Wanneer kinderen zelf willen stoppen met de selectie moeten zij, of indien zij minderjarig zijn, hun ouders, mailen of schrijven naar de ledenadministratie. Er moet duidelijk aangegeven worden of ze alleen met de selectie stoppen of ook met het ‘recreantenuur’ en zich dus helemaal afmelden bij de vereniging. De ledenadministratie stelt de leiding hiervan onmiddellijk op de hoogte.

Voor een actueel contributieoverzicht verwijzen we u graag naar onze site: www.thorzwaluwen.nl

 

 

BELEID OMGANSREGELING

Ondanks het feit dat wij als vereniging nog nooit in aanraking zijn geweest met een situatie waarin de omgangsregels tussen leden en leiding of tussen leden onderling ernstig verstoord zijn geweest, vinden wij het van belang om preventief een aantal zaken op papier te zetten. De huidige bestuursleden en leidinggevenden zijn allen in het bezit van een VOG. In de toekomst willen wij dit beleid voortzetten en aanscherpen met een aantal maatregelen die vastgelegd zijn in een zogenaamd protocol. Tevens hebben wij een Vertrouwenscontact-persoon aangesteld (Astrid Hansen), zij is voor leden, ouders/verzorgers, leiding en bestuur bereikbaar (zie contactgegevens in dit boekje). Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we u naar de site: www.thorzwaluwen.nl

 

 

KLACHTENAFHANDELING

Binnen de vereniging is de volgende klachtenprocedure van kracht:

Indien ouder(s)/verzorger(s) of derden een klacht hebben, gaan ze met hun klacht naar de leiding. Wordt deze stap overgeslagen en gaat de klager naar het bestuur, dan zal deze te allen tijde de klager terugverwijzen naar de leiding.

 • De leiding hoort hun klacht aan, probeert de klacht eventueel te verduidelijken door gerichte vragen te stellen.
 • De leiding bekijkt of de klacht door haar/hemzelf kan worden opgelost of dat daarbij hulp van anderen ingeroepen moet worden. Dit wordt direct aangegeven aan klager.
 • Wanneer de klacht door de leiding zelf kan worden opgelost, begint die daar direct mee. Binnen 2 weken moet er een antwoord terugkoppeling zijn gegeven aan klager.

De leiding stelt in alle gevallen de voorzitter van de Technische Commissie op de hoogte van de klacht.

Wanneer de klacht met behulp van derden moet worden opgelost, neemt de leiding contact op met de betreffende personen.

 • Gaat het om een klacht over een andere ouder, dan wordt de klager doorgestuurd naar de andere ouder en kan de leidinggevende desgewenst als mediator fungeren.
 • Gaat het om een klacht over de leidinggevende, maar kan deze dit niet zelf oplossen dan zijn er meerdere mogelijkheden:
  • Inschakelen van de TC-voorzitter als mediator.
  • Inschakelen van de vertrouwenspersoon als mediator.
  • Inschakelen van een andere leidinggevende als mediator.
  • Inschakelen van een van de bestuursleden als mediator.
 • Gaat het om een klacht over bestuursleden of bestuurszaken dan wordt de klager doorgestuurd naar de voorzitter van de vereniging. Deze neemt de afhandeling van de klacht van de leidinggevende over.

In al deze gevallen zal het bestuur geïnformeerd worden over de casus.

 

 

OPZEGGEN

Wanneer een lid wil stoppen bij de vereniging dan kan dat uitsluitend en alleen wanneer hij/zij dit per mail of schriftelijk doorgeeft aan de ledenadministratie. Opzeggingen kunnen alleen per kwartaal plaatsvinden. Leden die meerdere uren bezoeken moeten duidelijk vermelden met welke uren ze stoppen.

Momenteel wordt de ledenadministratie beheerd door:

Mirjam Vermeulen
Zonegge 21-24
6903 HB Zevenaar
Tel: 0316-523288
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Opzeggingen via de leiding gelden niet als opzegging!